Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

           11-200 Bartoszyce ul. Bema 36

        woj. warmińsko - mazurskie

               tel. (0-89) 764 98 00; fax – 764 98 02

_________________________________________________________

 

Bartoszyce, dnia 1.02.2006 r.

 

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach planuje w przyszłym roku zatrudnienie kilku nowych strażaków do służby przygotowawczej. Zainteresowani proszeni są o składanie następujących dokumentów w sekretariacie komendy:

1.      Podanie

2.      Życiorys

3.      ksero świadectwa szkoły średniej, wyższej + oryginał w celu poświadczenia

4.      zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o odbyciu zasadniczej służby wojskowej / przeniesieniu do rezerwy

5.      ksero prawa jazdy i dowodu osobistego

6.      zaświadczenie lekarskie poświadczające możliwość wzięcia udziału w testach sprawnościowych

Ponadto wszyscy ubiegający się o przyjęcie do służby powinni posiadać wykształcenie min. średnie, wiek do 30 lat, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz powinni być nie karani.

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach będzie preferowała kandydatów, którzy spełniają określone warunki:

-         posiadanie prawa jazdy kat. C;

-         dodatkowe kursy, specjalizacje i uprawnienia (np. przynależność do OSP, kurs pomocy medycznej, itp.);

-         zdrowotne (wytypowani kandydaci zostaną skierowani na badanie do komisji lekarskiej MSWiA o przydatność do służby w PSP);

 

Kryteria brane pod uwagę:

bieg na 50 m. – min. 6,30 – 7 sek;

bieg na 1000 m. – min. 3,15 – 3,30 min;

podciąganie na drążku – min. 10 pełnych odciągnięć.

 

Osoby, które spełniają wszystkie powyższe kryteria proszone są o złożenie powyższych dokumentów (podać telefon kontaktowy) do dnia 24 lutego br w sekretariacie KP PSP w Bartoszycach (pok. 132) oraz w dniu 1 marca br. o godz. 10. 00 zgłosić się na stadion miejski w Bartoszycach gdzie odbędzie się test sprawności fizycznej.

 

Proszę wziąć ze sobą dowód osobisty, obuwie i strój sportowy.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział organizacyjno – kadrowy KP PSP Bartoszyce – tel. 764 98 32 i 764 98 37.