Ratowniczy Bank Wiedzy  Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach    Polska Akcja Humanitarna


      Główne info:
       [ Komenda  ]
       [ Strażacy ]
       [ Historia  ]
       [ Przetargi ]
       [ Statystyka  ]
      Powiat:
       [ Powiat  ]
       [ Bezpieczeństwo  ]
      Galeria:
       [ Wydarzenia ]
       [ Sprzęt  ]
       [ Strażnica  ]
       [ Ćwiczenia  ]       Inne:
       [ Odnośniki  ]
       [ Forum Strażackie  ]
Głosuj na tę stronę!

      Kontakt:
       [ Web ]
       [ WebExpress ]
       [ Księga gości ]
      
   


Charakterystyka powiatu bartoszyckiego

Menu:

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU BARTOSZYCE.
 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA BARTOSZYCE.
 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY-BARTOSZYCE.
 4. OGÓLNA CHARAKERYSTYKA MIASTA I GMINY GóROWO IłAWECKIE
 5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY SĘPOPOL
 6. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA BISZTYNEK
 7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BISZTYNEK

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU BARTOSZYCE.

        Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach jest obszar o powierzchni - 1.312 km2, zamieszkały przez 67677 mieszkańców. W skład powiatu wchodzą niżej wymienione jednostki administracji samorządowej:

 • Miasto Bartoszyce
 • Gmina Bartoszyce
 • Miasto Górowo Iławeckie
 • Gmina Górowo Iławeckie
 • Miasto i Gmina Bisztynek
 • Miasto i Gmina Górowo Sępopol

Jest to region typowo rolniczy o niskim uprzemysłowieniu.

Powrót do początku

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA BARTOSZYCE

        Powierzchnia zabudowy -8,47km2. Ludność-27 558 mieszkańców. Zabudowa w centrum miasta jest zwarta ,bez przegród, z palnymi elementami konstrukcyjnymi. Na osiedlu ; Działki; przeważa zabudowa niska, rozproszona /domki jednorodzinne/. Osiedla przy ul.Sikorskiego, Wyszyńskiego i Piłsudskiego są zabudowane czteropiętrowymi budynkami wykonanymi w technologii wielkiej płyty.

        Do najbardziej zagrożonych odcinków dróg przebiegających przez teren miasta ze względu na przewóz materiałów i substancji TSP jak również na natężenie ruchu należą:

 • droga nr 51 - Olsztyn-Granica Państwa biegnąca przez ul.Warszawską i Bema.
 • droga nr 592 - Bartoszyce-Kętrzyn biegnąca przez ul.Kętrzyńską.
 •         Przez teren miasta przebiegają linie kolejowe nie zelektryfikowane w kierunku miejscowości Korsze, Lidzbark Warmiński, a także trakcja kolejowa biegnąca w kierunku granicy państwa. Punktami przeładunkowymi na terenie miasta jest bocznica kolejowa stacji PKP oraz PZZ przy ul.Bema.

  Powrót do początku

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY-BARTOSZYCE.

  Powierzchnia gminy

  Ludność mieszkańców

  Liczba miejscowości

  430 km2

  11 252

  113

   

  CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY.

  W większości miejscowości występuje zabudowa rozproszona i kolonijna. Budynki posiadają konstrukcję niepalną z drewniana więźbą dachową o pokryciu niepalnym. Część budynków gospodarskich /stodoły/ mają konstrukcję drewnianą.

  Powrót do początku

   

  OGÓLNA CHARAKERYSTYKA MIASTA I GMINYGóROWO IłAWECKIE

   

  Powierzchnia zabudowy miasta

  Ludność miasta

  3,14 km2

  4880

  Powierzchnia gminy

  Ludność gminy

  Liczba miejscowości

  416 km2

  8324

  67

  CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

   

  Zabudowa w centrum miasta zwarta , bez przegród ,z palnymi elementami konstrukcji dachowych. W pozostałej części  zabudowa rozproszona , w przeważającej części niepalna.

  W większości miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy występuje zabudowa rozproszona i kolonijna. Budynki posiadają konstrukcję niepalną z drewniana więźbą dachową pokryciu niepalnym. Część wiejskich budynków gospodarczych /stodoły/ posiada konstrukcję palną

  CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

 • Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez teren miasta to:
 • droga nr 512 w kierunku na Pieniężno biegnąca przez ul Armii Czerwonej
 • droga nr 511 w kierunku Lidzbarka Warmińskiego.
 • Główne drogi przebiegające przez teren gminy to:

 • droga nr 511 Lidzbark Warm - Górowo Ił. - Granica Państwa.
 • droga nr 512 Bartoszyce - Górowo Ił. - Pieniężno.
 • Przez teren miasta oraz gminy przebiegają niezelektryfikowane linie kolejowe: Lidzbark Warmiński - Górowo Iławskiej - Sągnity. Stacje przeładunkowe mieszczą się na bocznicy kolejowej w Górowie Ił .oraz w miejscowości Sągnity.

  Powrót do początku

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY SĘPOPOL

  Powierzchnia zabudowy miasta

  Ludność miasta

  Powierzchnia gminy

  Ludność gminy

  4,6 km2

  2.427

  246 km2

  5.206

  CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY.

  W centrum miasta występuje zabudowa zwarta, bez przegród z palnymi elementami konstrukcji dachowych. W pozostałej części miasta występuje zabudowa rozproszona. W większości budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie rejonu gminy występuje zabudowa rozproszona i kolonijna. Budynki posiadają konstrukcję niepalną z drewnianymi więźbami dachowymi i niepalnymi pokryciami.

  CHARAKTERYSTYKA UKŁADÓW KOMUNIKACYJNYCH

  Główną drogą służącą celom komunikacji jest szosa łącząca Sępopol z Bartoszycami. W związku z brakiem zakładów przemysłowych oraz stosunkowo małym zaludnieniem natężenie ruchu jest stosunkowo małe.

  Powrót do początku

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA BISZTYNEK

  Powierzchnia zabudowy miasta

  Ludność miasta

  Łączna powierzchnia miasta i gminy

  Ludność miasta i gminy

  2,16 km2

  2920

  203,35 km2

  8.030

  Charakterystyka zabudowy

  Stare miasto

  W mieście Bisztynek przeważa budownictwo starsze. Centrum posiada zabudowę zwartą, ulica Kościelna wraz z częścią ulic przylegających do ulicy Kościelnej. Budynki posiadają konstrukcję murowaną, stropy i dachy drewniane, pokrycie dachówką. W znacznej części znajdują się drewniane klatki schodowe. Pojedyncze budynki o podobnej konstrukcji znajdują się także w różnych częściach miast. Konstrukcja, położenie oraz stopień wyeksploatowania budynków stwarza zagrożenie pożarowe.

  Budynki nowsze (2-3 piętra)

  W mieście znajduje się niewielka ilość budynków nowszych o konstrukcji murowanej, pokrycie papą na podłożu betonowym. Zlokalizowane one są głównie w południowo - zachodniej części miast.

  Budynki jednorodzinne

  Budynki jedno i dwurodzinne zlokalizowane są głównie w południowo - wschodniej części miasta oraz w mniejszych ilościach w pozostałych częściach. Część nowszych budynków posiada konstrukcję murowaną, pokrycie papą na podłożu betonowym. Starsze budynki i część nowszych posiadają konstrukcję murowano - drewnianą, pokryte dachówką lub eternitem. Z reguły na posesjach tych budynków znajdują się murowane drewniane obiekty gospodarcze. Pożary w tych częściach miasta ograniczają się najczęściej do obszaru jednej posesji.

  Charakterystyka układów komunikacyjnych.

  W mieście Bisztynek również przeważają drogi bitumiczne (asfaltowe). Największe natężenie w ruchu drogowym występują na odcinkach przebiegających przez miast:

  w kierunku na Bartoszyce i Korsze przez ulice: Kościelna, Krótka, Findera, Plac Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności i ul. Kolejowa.

  W kierunku na Reszel ulica Wojska Polskiego

  W kierunku na Bartoszyce i Lidzbark Warmiński ulica 9 Maja.

  Bisztynek leży również na drodze Nr 589, która m.in. prowadzi do przejścia granicznego w Bezledach. Miasto Bisztynek jak na razie nie leży na jednej z głównych tras przewozu TSP, chociaż nie wyklucza się możliwości przewozów utajonych. Przez teren miasta przewożone są głównie amoniak, gaz butlowy propan - butan.

  Powrót do początku

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BISZTYNEK

  Powierzchnia gminy

  Ludność gminy

  201.19 km2

  5.110

  <

  Charakterystyka zabudowy

  Na terenie gminy Bisztynek znajdują się następujące typy miejscowości:

  wioski, osady rolne, tereny kolonijne

  Na terenie gminy Bisztynek dominuje zabudowa osiedlowa i kolonijna. Budynki mieszkalne jedno i dwurodzinne posiadają na ogół konstrukcję murowano -drewnianą, pokrycie dachówką lub eternitem. W mniejszej ilości występują tu budynki nowsze o konstrukcji murowanej lub murowano - drewnianej, pokryte papą, eternitem lub blachą. Budynki nowsze o większej liczbie rodzin znajdują się na ogół na terenach zakładów rolnych. Mają one konstrukcję murowaną, pokrycie papą.

  Największe skupisko takich budynków z pawilonami handlowymi znajduje się w miejscowości Sątopy - Samulewo. Jest to teren uzbrojony, który posiada instalację wodociągową, kanalizacyjną i burzową.

  Układ taki stwarza stosunkowo duże zagrożenie pożarowe.

  Charakterystyka układów komunikacyjnych

  Na terenie gminy Bisztynek znajduje się 204 km dróg, w tym 100 km o nawierzchni twardej i 104 km o nawierzchni gruntowej. Drogi utrzymywane są przez Obwód Drogowy Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim.

  Najważniejszymi szlakami komunikacji samochodowej przebiegającymi przez teren gminy Bisztynek są:

  droga nr 589 - Olsztyn - Bartoszyce przez Biskupiec - Lutry - Bisztynek

  droga Bisztynek - Lidzbark Warmiński

  droga Bisztynek - Reszel przez Sątopy

  Największe natężenie w ruchu drogowym występuje głównie na drodze Nr 589.

  Na terenie gminy Bisztynek dopuszczalny nacisk na oś pojazdu na powierzchnię drogi nie powinien przekraczać 15 ton za wyjątkiem odcinków z ograniczeniem.

  Odcinki dróg o największej wypadkowości:

 • Nr 589 - Troszkowo - Wozławki przez Bisztynek
 • droga Bisztynek - Sątopy w kierunku na Kętrzyn
 • Przez gminę Bisztynek w zasadzie nie przebiega droga, którą przewożone by były TSP, chociaż mogą zdarzyć się przewozy utajone. Podobnie jak w innych gminach przewożone są głównie produkty ropopochodne (paliwa), amoniak, gaz butlowy propan - butan ewentualnie niektóre kwasy i lakiery.

  Komunikacja PKP

  Przez teren gminy Bisztynek przebiegają następujące linie PKP:

 • Czerwonka - Górowo - Sątopy - Korsze
 • Sątopy - Reszel.
 • Na terenie gminy Bisztynek znajduje się jedna stacja PKP w Satopach - Samulewie przez którą przebiega również trakcja elektryczna.

  Dobowa częstotliwość przejazdów przez teren gminy Bisztynek

  Pod uwagę brane są przejazdy w obydwie strony.

  1. Od stacji Czerwonka do Korsz przez Górowo - Sątopy w ciągu doby przejażdżają:

  - 32 składy osobowe,

  - 6 - 7 składów towarowych.

  Na trasie tej w ciągu jednego tygodnia przejeżdżają 3-4 składy z produktami ropopochodnymi na teren Rosji (kolejowe przejście graniczne w Skandawie) oraz jeden skład krajowy z produktami ropopochodnymi. Oprócz tego przewozi się materiały opałowe (węgiel, koks), kontenery z różnymi towarami, rzadziej maszyny, urządzenia itp.

  2. Trasa Satopy - Reszel:

  rzadko przejeżdża skład towarowy.

  Powrót do początku
      wykonanie i prowadzenie: Piotr K.