Struktura organizacyjna Programu

      Celem utworzenia struktury organizacyjnej programu pn. "Bezpieczny Powiat Bartoszycki" jest zapewnienie udziału niezbędnych instytucji i organizacji oraz ułatwienie współpracy między nimi. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań oraz dyscypliny realizacji zadań a także możliwość elastycznego uwzględniania zmieniających się realiów poprzez modyfikowanie elementów Programu.

Strukturę organizacyjną tworzą trzy poziomy:

 1. Poziom koordynacyjny:
  • Zespół ds. Realizacji Programu "Bezpieczny Powiat Bartoszycki" powołany Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXIII/154/2001 z dnia 18.06.2001 r.
  • Rady Programowe samorządowych programów lokalnych, poszczególnych miast i gmin powiatu bartoszyckiego.
 2. Poziom organizacyjno-zarządzający:
  • Rada Powiatu
  • Rady Miast, Rady Gmin, Rady Miast i Gmin,
  • Starostwo Powiatowe
  • Urzędy Miast i Gmin,
  • Koordynatorzy programu "Bezpieczny Powiat" - przedstawiciele miast i gmin w Radzie Programowej programu B.P.
 3. Poziom realizacyjny:

  Zespoły i Komisje problemowe utworzone w miastach i gminach w skład, których wejdą:

  • zawodowe służby porządkowe i ratunkowe (miejskie i państwowe)
  • jednostki Urzędów Miast i Gmin,
  • jednostki specjalistycznie (poszczególne elementy Programu),

  w tym wybrane instytucje i organizacje:

  • sąd
  • prokuratura
  • szkoły
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  • "Caritas"
  • Miejskie I Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
  • media lokalne
  • firmy ubezpieczeniowe
  • organizacje społeczne - pozarządowe
  • agencje ochrony osób i mienia
  • firmy przewozowe (np. taksówkarze)
  • środowiska lokalne: wspólnoty parafialne, spółdzielnie mieszkaniowe itp.