Cele i zadania Programu

 1. Główne cele Programu:
  • poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
  • stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. Główne zadania Programu:
  • podjęcie skutecznych działań przeciwko przestępczości zmierzających do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń
  • stworzenie, realizacja i aktualizacja programów działań prewencyjnych, edukacyjnych i prewencyjno-wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom
  • zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programie.