Konfiguracja Programu

Struktura blokowa

Program składa się z ośmiu zasadniczych bloków:

  1. Prewencyjno - Wychowawczy
  2. Komunikacyjny
  3. Porządkowy
  4. Zagrożeń Kryzysowych
  5. Bezpieczeństwa Społecznego
  6. Ochrony Środowiska
  7. Przeciwdziałania Przestępczości
  8. Promocyjno - Informacyjny

Konstrukcja bloku: