Bloki Programowe

  1. Blok Prewencyjno - Wychowawczy
  2. Blok Komunikacyjny
  3. Blok Porządkowy
  4. Blok Zagrożeń Kryzysowych
  5. Blok Bezpieczeństwa Społecznego
  6. Ochrony Środowiska
  7. Blok Przeciwdziałania Przestępczości
  8. Blok Promocyjno - Informacyjny