OBWIESZCZENIE

      Ogromnie cieszymy się, iż możemy przekazać Państwu program, pod nazwą "BEZPIECZNY POWIAT BARTOSZYCKI" uważając, iż należy traktować go jako Program, który spowoduje, że wszystkie działania podejmowane przez różnychprzedstawicieli środowisk, organizacji pozarządowych służb, inspekcji i straży oraz Policję zostaną ujednolicone pod względem zarządzania i koordynacji.

      Mamy również nadzieję, iż program ten pobudzi wszystkich mieszkańców, widzących konieczność podjęcia różnorodnych działań, prowadzących do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa powiecie.

      Warunkiem skutecznej realizacji niniejszego programu będzie jego znajomość i akceptacja przez społeczeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że w trakcie realizacji programu wiele zaproponowanych w nim rozwiązań może wymagać modyfikacji i dostosowywania ich do zmieniającej się realiów. Działania, które będą podejmowane oraz ich skuteczność wymagać będą stałego monitorowania, oceny i uaktualniania m. in. poprzez analizę statystyczną jak i sondaże opinii społecznej.

Starosta Powiatu

mgr inż. Janusz Dąbrowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Programowej

Andrzej Helbrecht

Mariusz Pilas