Ratowniczy Bank Wiedzy  Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach    Polska Akcja Humanitarna


      Główne info:
       [ Komenda  ]
       [ Strażacy ]
       [ Historia  ]
       [ Przetargi ]
       [ Statystyka  ]
      Powiat:
       [ Powiat  ]
       [ Bezpieczeństwo  ]
      Galeria:
       [ Wydarzenia ]
       [ Sprzęt  ]
       [ Strażnica  ]
       [ Ćwiczenia  ]       Inne:
       [ Odnośniki  ]
       [ Forum Strażackie  ]
      Kontakt:
       [ Web ]
       [ WebExpress ]
       [ Księga gości ]
      


   


12.02.2003 12:00 [JK]
Temat:Ześlizg

MODERNIZACJA ZEŚLIZGUSpecyficznym elementem dróg komunikacyjnych występującym praktycznie tylko w strażnicach straży pożarnych są ześlizgi. Przepisy BHP /Dz. U. z dnia 8.12.1997 r. Nr 145, poz. 979/ stawiają wysokie wymagania dotyczące ich konstrukcji i wyposażenia a mianowicie: Do kabiny ześlizgu może prowadzić wyłącznie jedno wejście, z korytarza. W kabinie ześlizgu może być tylko jeden słup ześlizgu oraz powinien być otwór wentylacji grawitacyjnej lub wentylacja mechaniczna. Zewnętrzne, umieszczone nad drzwiami światło ostrzegawcze w kolorze czerwonym oraz akustyczny sygnał ostrzegawczy i oświetlenie wnętrza kabiny powinny włączać się automatycznie w chwili otwarcia drzwi. Drzwi kabin ześlizgowych powinny być: dwuskrzydłowe, ale nie wahadłowe, nie oszklone, otwierane do środka kabiny, stale zamknięte, z wyjątkiem okresu alarmu. Skrzydła drzwiowe kabin ześlizgowych powinny być po otwarciu samoczynnie unieruchamiane oraz wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe ich otwarcie. Klamki i urządzenia unieruchamiające skrzydła drzwiowe nie mogą powodować zaczepiania się lub potknięcia o ich wystające części. Urządzenie elektromagnetyczne otwierające i unieruchamiające drzwi powinno być dublowane urządzeniami do ręcznego otwierania i blokowania, zainstalowanymi przy górnych krawędziach skrzydeł drzwi. Obrzeża skrzydeł drzwi ześlizgu powinny być pomalowane kolorem czarnym o szerokości pasa 0,07 m, a pozostałe powierzchnie skrzydeł kolorem żółtym; na wysokości 1,7 m od podłogi należy umieścić na całej szerokości skrzydeł dobrze widoczny napis w kolorze czarnym: UWAGA ZEŚLIZG - KORZYSTAĆ TYLKO W CZASIE ALARMU". Przy modernizacji i rozbudowie obiektów strażnic obowiązkiem staje się dostosowanie obiektów do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów. Jednym z problemów staje się wówczas wykonanie odpowiadających wymaganiom drzwi do ześlizgów a także wskazane jest zastosowanie automatyki do ich otwierania. Niektóre firmy zajmujące się, między innymi, wdrażaniem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej oferują gotowe drzwi do ześlizgów z wybranymi elementami automatyki opartej na napędzie elektrycznym. Tego typu rozwiązania są jednak bardzo kosztowne. Modernizując obiekt strażnicy KP PSP w Bartoszycach zastosowaliśmy własne rozwiązanie oparte na pomyśle racjonalizatorskim. Firma wykonała na nasze zamówienie drzwi aluminiowe, malowane proszkowo, w kolorach wymaganych przepisami i zamontowała je w przygotowanych otworach do kabin ześlizgu. Zastosowane uszczelki gumowe zapewniają odpowiednią szczelność drzwi przed przenikaniem spalin z garażu. W górnych częściach skrzydeł drzwi zainstalowano elektrozaczepy a od zewnętrznej strony klamki umożliwiające otwarcie awaryjne. W związku z tym, że wcześniej garażach wykonano instalację sprężonego powietrza, służącą między innymi do uzupełniania powietrza w instalacjach hamulcowych samochodów, do automatyzacji otwierania i zamykania drzwi wykorzystano sprężone powietrze z tej właśnie instalacji. Do napędu skrzydeł drzwi zastosowano siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania. Możliwe jest również wykorzystanie siłowników jednostronnego działania lecz wówczas do zamykania drzwi niezbędne jest użycie samozamykaczy. Siłowniki polskiej produkcji z osprzętem kosztują około 2000 zł. Producent udziela szerokiej pomocy przy składaniu zamówienia. Między innymi dostarczył katalog z pełnym opisem poszczególnych elementów i ich zastosowaniem. Siłowniki zamocowano z jednej strony do futryny drzwi a z drugiej do skrzydeł w górnej ich części. Przy montażu siłowników niezbędne było wykonanie wspornika na drzwiach, gdzie długość jego ramienia dobraliśmy eksperymentalnie. Instalację pneumatyczną do kabiny ześlizgu doprowadzono rurą PCV, zgrzewaną i na jej zakończeniu umieszczony został naolejacz i reduktor ciśnienia. Do prawidłowej pracy systemu wystarczające jest ciśnienie 0,2 MPa. Ciśnienie takie pozostaje nawet przy okresowym braku prądu do napędu sprężarki uzupełniającej powietrze w instalacji. Sterowanie pracą siłowników zapewniają rozdzielacze, elektrozawory i zawory zwrotne przedstawione na schemacie instalacji pneumatycznej. Elektrozawory umożliwiają regulację zarówno szybkości pracy jak też kolejności otwierania i zamykania skrzydeł. Połączenia pomiędzy siłownikami a elementami sterującymi wykonano elastycznymi przewodami pneumatycznymi. Sterowanie elektrozaworami realizowane jest poprzez 24 V instalację elektryczną z pulpitu dyspozytora PSK (jak na załączonym schemacie). Włączenie elektrozaworów uruchamiających siłowniki drzwi powoduje jednoczesne odblokowanie elektrozaczepów oraz uruchomienie sygnału akustycznego i świetlnego w kabinie ześlizgu. Włącznik czasowy umożliwia samoczynne zamknięcie ich po zadanym czasie. Zamontowana w kabinie czujka ruchu przekazując impuls do przekaźnika przedłuża czas otwarcia drzwi w przypadku, gdy zarejestruje jakikolwiek ruch w obrębie kabiny. Elementy sterujące umieszczono w typowej obudowie z tworzywa stosowanej w instalacjach elektrycznych. Do maskowania siłowników zastosowano obudowę z blachy aluminiowej. W naszym przypadku w pulpicie dyspozytora zintegrowano załączanie wszystkich urządzeń koniecznych do włączenia podczas alarmu (dzwonki alarmowe, oświetlenie, nagłośnienie, wyciągi spalin, otwieranie drzwi) jednym przyciskiem. Cała ta zintegrowana instalacja funkcjonuje w naszej jednostce już ponad dwa lata, nie stwarzając najmniejszych problemów.


Autor artykułu: asp. sztab. Leonard Boiwko

Autor i wykonawca projektu: asp. sztab. Jarosław Kuper


Kliknij by powiększyć


Kliknij by powiększyć


Kliknij by powiększyć


Kliknij by powiększyć


Pobierz plik (Corel)

Kliknij by powiększyć


Pobierz plik (Corel)Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tekst i rysunki są własnością autora i nie mogą być wykorzystywane i publikowane bez jego zgody.

Stara Strażnica przy ul. Poniatowskiego ....Położenia kamienia węgielnego na budowę nowej strażnicy ....Nowa Strażnica ....


    wykonanie i prowadzenie: Piotr K.